Партньори

Easy Pay

Easy Pay

Easypay.bg е платежна услуга за парични преводи, която позволява извършването на плащания и преводи до всяка точка на страната в реално време, като дейността на дружеството се извършва под надзора на Комисията за регулиране на съобщенията и от Българска Народна Банка. Тя позволява плащането на битови сметки, данъци, такси и осигуровки да се извършва бързо и лесно на едно гише.

АОНК

АОНК

Асоциацията за отговорно небанково кредитиране (АОНК) e създадена в края на месец април 2014 г. като сдружение с нестопанска цел в частна полза на осем водещи небанкови финансови институции, обединени около собствен Етичен кодекс и спазващи добрите търговски практики за защита на потребителите и пазарно поведение.

Comodo

Comodo

Comodo е световен доставчик на гъвкави и надеждни SSL сертификати, които отговарят на широк спектър от потребности, гарантиращи най-високо ниво онлайн сигурност между потребители и уебстраници.